E-POSLOVANJE 2019-2022

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju RaMaX engineering d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo operacije »Internacionalizacija e-poslovanja RaMaX« (krajše: Digitalizacija RaMax). V okviru projektnih aktivnosti smo se:

  • B2B povezali z našimi z našimi glavnimi kupci v avtomobilski industriji preko sistema EDI,
  • v podjetju prenovili spletno mesto v slovenskem in štirih tujih jezikih,
  • digitalizirali nastope na sejmih,
  • izdelali prodajno-produktni video v slovenskem in angleškem jeziku ter
  • krepili kompetence zaposlenih s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom nadaljnjega razvoja in optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Namen operacije je preko sofinanciranja projektov povečati možnost predstavitve podjetja, dosežkov, proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji ter povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Podjetje AV STUDIO d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za podjetje izvedlo kompletne storitve prenove obstoječe spletne strani, izdelave produktno-prodajnega videa, digitalizacije nastopov na sejmih in tudi usposabljanja.

SPLETNO MESTO ZA TUJE TRGE

Izvajalec je poskrbel za prenovo spletnega mesta RaMaX engineering . Uredila se je povsem nova vizualna podoba, ki sledi najnovejšim trendom in je uporabniku nadvse prijazna za uporabo. Spletno mesto predstavlja storitve in prodaji program ter vizijo in cilje podjetja. Stran obsega nove, racionalnejše izbrane funkcionalnosti strani, s prečiščenimi vsebinami in podatki za končne uporabnike. Spletno mesto je postavljeno v petih jezikovnih različicah.

DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH

Predstavlja vse od idejne in kreativne zasnove prezentacije podjetja do oblikovne zasnove in izdelave 2D in 3D animacij ter grafik kot tudi do izdelave in montaže prezentacije v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Z udeležbo na izbranem digitalnem sejmu (showroomu) bo podjetje lahko povečalo mednarodno prepoznavnost, saj bomo v njem predstavili celovitost svojih izdelkov, storitev in razvojno naravnanost podjetja. Digitalizacija zajema predvsem grafični in vsebinski material.

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Izvedel se je produktno-prodajni video podjetja, ki ga je zagotovil izvajalec z ustrezno tehnično opremo ter poskrbel tudi obdelavo in primerno montažo. Video je namenjen za objavo na spletni strani RaMaX engineering d.o.o. ter v drugih medijih. Zgodba videa je prikazati podjetje RaMaX engineering, naše zmogljivosti, proizvodne procese ter seveda naše kakovostne proizvode in rezultate. Predstavitveni video bomo uporabljali na vseh obstoječih in novih promocijskih kanalih.

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA

Skladno z digitalizacijo, avtomatizacijo in nadgradnjo e-poslovanja je potrebno zaposlene ustrezno informirati in nadgraditi njihovo znanje, da bodo lahko svoje delovne naloge izvajali čim bolj optimalno. Usposabljanje je in bo tudi usmerjeno v internacionalizacijo podjetja RaMaX engineering, kar je še stopnička više k udejstvovanju podjetja na tujih trgih. V okviru izobraževanja se je za uporabnike prenovljenega spletnega mesta izvedlo izobraževanje, na katerem so se uporabniki seznanili z učinkovitim in primernim pisanjem digitalnih vsebin za spletno stran, jasnim strukturiranjem vsebin in nagovor uporabnikov. Seznanilo se jih je tudi s trendi sodobnega komuniciranja in nasveti za tekstopisje ter izučilo za samostojno uredništvo prenovljenih spletnih strani.

B2B POVEZAVA S KUPCI – EDI SISTEM

E poslovanje smo integrirali tudi v izmenjavo podatkov s strateškimi kupci iz avtomobilske industrije. EDI sistem tako sedaj omogoča da kupci kompletna naročila, plane, najave odvzemov in ostali podatke direktno pošiljajo v naš Microsoft Dynamics, kjer se podatki obdelajo, pripravijo plani proizvodnje in nabave in izvede proizvodnja.

Vsi podatki o artiklih, skladiščih, stanju na skladiščih in najave prevzemov so sedaj kupcem direktno dostopni, s čimer se prihrani ogromno časa, poslovanje je popolnoma brezpapirno, ob tem pa je zanesljivost in točnost podatkov na najvišji možni stopnji.

Podjetje VSIST d.o.o., je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec in v celoti izvedlo EDI povezavo s strateškimi kupci iz avtomobilske industrije.


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Finančna podpora: Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 29.998,50 €.

Cilji in rezultati operacije : Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi in odziv s tržišča in odziv obstoječih kupcev je zelo pozitiven.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.