Delavnica »Pomen digitalne B2B komunikacije za vstop na tuje trge«

AV studio d.o.o je 21. maja 2020 v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« (Ukrep 6: Krepitev kompetenc – usposabljanja) na sedežu našega podjetja pripravil in izvedel delavnico na temo »POMEN DIGITALNE B2B KOMUNIKACIJE ZA VSTOP NA TUJE TRGE«.