Partnerstvo za ZDA

Partnerstvo podjetij Marovt (vodilni partner), Ramax Engineering in Mamut tim (partnerski podjetji) je uspešno pridobilo sofinanciranje na javnem razpisu za »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022«. Glavni namen projekta je skupna pot prodora konzorcija in uspešnega trženja lastnih storitev in proizvodov partnerstva podjetji operacije »Partnerstvo za ZDA« na tržišču ZDA.

 

Glavni cilji projekta »Partnerstvo za ZDA« so:

Partnerji smo medsebojno povezani na način, da nudimo celovito storitev od idejne zasnove končnega izdelka, razvoja tehnologij izdelave (preoblikovalna orodja, tehnologija preciznega kovanja v vročem, mehanske obdelave in sestavljanja delov v sklop, ki je pripravljen za vgradnjo v vozila idr.), izdelave ter skupnega trženja. Pri tem je veriga vrednosti sestavljena tako, da partner RAMAX zasnuje, razvije in izdela preoblikovalna orodja za precizno kovanje odkovkov v vročem stanju, podjetje MAROVT zasnuje, razvije, izdela precizne vroče kovane odkovke in jih sestavlja v sklope, podjetje MAMUT TIM pa izvede mehansko obdelavo (brušenje odkovkov) sestavnih delov sklopa.

Partnerji bomo na trg vstopili komplementarno, saj se tehnološko in tržno dopolnjujemo, kar je tržna zahteva kupcev v avtomobilski industriji. V okviru operacije si želimo:

(a) na trg ZDA lansirati vsaj nova storitev in proizvod (npr. mehanski sklop), ki bo v celoti plod dejavnosti partnerjev: zasnova, razvoj in proizvodnja, in bo predstavljal zaključeno celoto vseh procesov do končnega proizvoda/celotne storitve,

(b) povečat obseg poslovanja na tujih trgih ter

(c) omogočit vstop vsem trem podjetjem, ki na njem še niso prisotna.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.