Partnerstvo sa SAD-om

Partnerstvo Marovta (vodećeg partnera), Ramax Engineeringa i Mamut tima (partnerske tvrtke) uspješno je dobilo sufinanciranje na javnom natječaju za “Promicanje partnerstva za učinkovitiji nastup na stranim tržištima 2020. – 2022.” Glavna je svrha projekta zajednički put prodora konzorcija i uspješna prodaja vlastitih usluga i proizvoda partnerstva tvrtkama iz operacije “Partnerstvo za SAD” na američkom tržištu.

Glavni cilji projekta »Partnerstvo za ZDA« so:

Partnerski smo međusobno povezani tako da nudimo sveobuhvatnu uslugu od idejnog dizajna konačnog proizvoda, razvoja tehnologija proizvodnje (alata za preoblikovanje, precizne tehnologije vrućeg kovanja, mehaničke obrade i sastavljanja dijelova u sklop spreman za ugradnju u vozila itd.), izrade i zajedničke prodaje. Lanac vrijednosti pritom je sastavljen tako da partner RAMAX dizajnira, razvija i izrađuje alate za preoblikovanje za precizno vruće kovanje otkivaka, tvrtka MAROVT dizajnira, razvija, izrađuje precizne vruće kovane otkivke i sastavlja ih u sklopove, a MAMUT TIM vrši mehaničku obradu (brušenje otkivaka) sastavnih dijelova sklopa.

Kao partneri izaći ćemo na tržište komplementarno jer se međusobno tehnološki i komercijalno nadopunjujemo što je u skladu s tržišnom potražnjom kupaca u automobilskoj industriji. U okviru operacije želimo:

(a) lansirati na američko tržište najmanje novu uslugu i proizvod (npr. mehanički sklop) koji će u cijelosti biti rezultat aktivnosti partnera, dizajna, razvoja i proizvodnje, a predstavljat će kompletan skup svih procesa do konačnog proizvoda/usluge

(b) povećati opseg poslovanja na stranim tržištima

(c) omogućiti ulazak svim trima tvrtkama koje na njemu još nisu prisutne.

Javni natječaj sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Ministarstva za gospodarski razvoj i tehnologiju te javne agencije SPIRIT Slovenija.

Web-stranica europske kohezijske politike u Sloveniji: www.eu-skladi.si.