Kvaliteta

 

Kvaliteta je jedan od temeljnih stupova poslovanja tvrtke i tome posvećujemo veliku pozornost. Svjesni smo da je potrebno u svako doba i svakom kupcu isporučiti samo proizvode koji u cijelosti zadovoljavaju standarde kvalitete i zahtjeve kupaca.

 

Za osiguravanje i dokazivanje kvalitete tvrtka sve više ulaže u automatizaciju i robotizaciju, kontrolu i monitoring proizvodnje, snimanje i arhiviranje podataka i mjerenja, fokusira se na Industriju 4.0 vodeći računa o održavanju i nadogradnji svojih ISO standarda.

Certifikati

Tvrtka već godinama održava i nadograđuje ISO certifikate jer su ISO 9001 i ISO 14001 temeljito implementirani u njegovo cjelokupno poslovanje i rad. Suradnja s automobilskom industrijom sve se više usredotočuje na standard IATF 16949, čije smo temelje već počeli postavljati.

Industrija 4.0

Industriju 4.0 sve više integriramo u rad svih proizvodnih procesa. Kompletna kontrola rada strojeva, praćenje učinkovitosti, popunjenosti i drugih parametara i potpuno poslovanje bez papira u potpunosti su poboljšali naše procese i rezultate rada.

Kontrola kvalitete

Uvođenje i primjena različitih standarda kvalitete i suvremenih metoda koje nam pružaju bolji, kvalitetniji, sustavniji i siguran rad jamstvo su našim kupcima da će dobiti samo najbolje proizvode.

Moderni CNC i video mjerni strojevi, specijalni mjerači, mjerni i upravljački uređaji i računalna podrška omogućuju nam da obavimo sva potrebna mjerenja, pravilno ih obradimo, predstavimo i arhiviramo.

Mjerni laboratorij

Za potrebe proizvodnje alata i plastičnih proizvoda tvrtka ima vlastiti mjerni laboratorij gdje obavlja mjerenja modernim mjernim strojevima te provodi kontrolu procesa i proizvoda.
  • Video mjerni stroj TESA V-300 GL DCC
  • 3D mjerni stroj, DEA GLOBAL B PERFORMANCE, Silver Edition
  • Profilni projektor, PJ – A3000,
  • Mjerni projektor za umjeravanje alata ZOLLER Smile400
  • Mjerač hrapavosti Mahr MarSurf PS 10
  • Klasični mjerni instrumenti

Zaposlenici

 

Zaposlenici su naše najveće bogatstvo i pokretač našeg napretka. Kroz vođenje, komunikaciju i poticanje na nove izazove jača se povezanost unutar kolektiva, što otvara vrata u svijet novih znanja i stjecanja dragocjenih iskustava.

Radno okruženje

Veliku pozornost u tvrtki posvećujemo dobrim radnim uvjetima i prijateljskom radnom okruženju za zaposlenike. Vodimo brigu o čistoći i urednosti prostora kako bi se naši zaposlenici i posjetitelji u njima osjećali dobro i sigurno.

Metodološka briga za red i čistoću te dobri i kontrolirani mikroklimatski uvjeti (temperatura, vlaga, buka i rasvjeta) jamstvo su da radimo i stvaramo u radnom okruženju koje je ugodno za zaposlenike i omogućuje im zdrav, uspješan i kreativan rad.

Osposobljavanje i obrazovanje

Temelj razvoja tvrtke su osposobljavanje i obrazovanje kojem posvećujemo posebnu pozornost. Organiziramo interne edukacije čiji su organizatori i predavači naši vodeći stručnjaci. Zaposlenike šaljemo i na dodatne edukacije i seminare koje organiziraju stručne institucije i njihovi stručnjaci.

Posebno smo ponosni što naši zaposlenici provode mnogo vremena na edukacijama izvan radnog vremena i našeg kolektiva. Osim toga prisutna je iznimna spremnost da se ta znanja i dijele međusobno te se tako svi zajedno usavršavaju i postaju još veći i bolji stručnjaci.

Oprema

Strateški razvoj tvrtke odražava se i u sustavnoj nabavi opreme, strojeva i alata. Slijedimo smjernice uprave i ulažemo u strojeve najprepoznatljivijih i najkvalitetnijih svjetskih proizvođača strojeva.

Posebnu pozornost posvećujemo i sustavnom održavanju strojeva i uređaja. Zaposlenici vode brigu o redovitim poslovima održavanja i pregledima koji su brižno dokumentirani. U slučaju većih zahvata o tome se brinu servisi s kojima imamo sklopljene ugovore o servisiranju.

Inovativnost

 

Neprestano uvodimo i pratimo inovativna rješenja. Nove ideje, primjeri dobre prakse, moderne metode upravljanja, poslovanja i rada misao su vodilja za naš dobar rad i daljnji razvoj.

Novi izazovi – novi uspjesi

Kod svih zaposlenika u tvrtki potičemo zanimanje za nove izazove, postavljamo si nove projektne zadatke i nastojimo pratiti moderne trendove razvoja naše osnovne djelatnosti i industrije u cijelosti.

Uvodimo moderne pristupe radu, napredne tehnologije, programska rješenja i digitalizaciju procesa, a sudjelujemo i u različitim razvojnim projektima te s velikim brojem partnera radimo na zajedničkim projektima.

Okoliš

 

Vrlo važnu ulogu i posebnu pozornost tvrtka već godinama posvećuje području zaštite okoliša. ISO 14001 certifikat, naše smjernice, odnos i ponašanje prema okolišu dokazuju da je briga o okolišu jedan od naših prioriteta.

Obnovljivi izvori energije

Još prije deset godina tvrtka je prepoznala važnost obnovljivih izvora energije i postavila vlastitu solarnu elektranu. Energiju iskorištavamo ponajprije za vlastite potrebe, a viškove šaljemo u mrežu.

Isto tako bili smo među prvima koji su prepoznali važnost štednje energije i pripremili energetsku strategiju koja uključuje uporabu štednih LED svjetiljki kao i kodeks ponašanja za uštedu energije.

Gospodarenje otpadom

Strateška usmjerenost na zaštitu okoliša obuhvaća i nadasve važno područje gospodarenja otpadom. Pažljivo pratimo i evidentiramo sve vrste otpada i pokušavamo pronaći proizvodne procese i materijale koji ne uzrokuju otpad štetan za okoliš, a ako se on generira, pobrinut ćemo se da ga bude što manje.

Posebnu pozornost posvećujemo smanjenju volumena otpadnih materijala i sortiranju. Ugovori s kupcima otpadnih materijala osiguravaju nam urednost i preglednost nastalog otpada i ujedno su nam jamstvo da se s našim otpadom upravljalo u skladu sa svim propisima te smo na taj način prouzročili najmanji mogući negativan utjecaj na okoliš.

Društvena odgovornost tvrtke

 

Društvena odgovornost tvrtke prema lokalnoj zajednici, sportu, kulturi i svima potrebitima posljednjih godina postala je jednim od prioriteta te orijentacija tvrtke.

Poslovni partneri

 

Poslovni partneri i odnosi s njima najvažniji su temelj za naš razvoj i u budućnosti zato ih gradimo na uzajamnom povjerenju, profesionalnosti, informiranosti i poštovanju.

 

Svjesni smo da se naši poslovni partneri oslanjaju i računaju na naš stručnost, pri čemu očekuju potpuno poštovanje zadanih rokova i kvalitete isporuke.
.

Jamčimo pravovremene i kvalitetne isporuke

Sve započinje dobrim planiranjem i dobrom računalnom podrškom. Sve narudžbe primamo i obrađujemo putem sustava za razmjenu podataka EDI te ih obrađujemo i planiramo u programu Microsoft Dynamics NAV.

Integriranje svih sustava i procesa osigurava nam planiranu, učinkovitu i kvalitetnu proizvodnju i zadovoljne kupce.

Sigurnost

 

U području sigurnosti u tijeku su kontinuirane aktivnosti kako bi se osigurali još bolji i sigurniji uvjeti rada. U taj proces intenzivno uključujemo i zaposlenike i tako zajedno tražimo mogućnosti za kontinuirani razvoj i poboljšanja.

Zdravlje na radu

U svim proizvodnim odjelima vodimo brigu o odgovarajućim mikroklimatskim uvjetima i slijedom toga stalno pratimo temperaturu, relativnu vlažnost, svjetlost i buku.

Tvrtka intenzivno radi i na dobivanju certifikata za sustav upravljanja i zdravlja na radu ISO 45001.

Naša rješenja

Vaš sljedeći korak

Obratite se našim stručnjacima.

obratite nam se

Prati nas