ramax logo new

Kontakt

RaMaX Engineering d.o.o.
Poljska cesta 20
SI-3210 Slovenske Konjice
SLOVENIJA

telefon + 386 (0) 3 75 74 000
       + 386 (0) 3 75 74 001
fax + 386 (0) 3 75 74 009

email 

Iskanje

ISO certifikati kakovosti

ISO-9001

ISO-14001

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

V podjetju RaMaX Engineering d.o.o. se še kako dobro zavedamo, da je potrebno v vsakem trenutku znati potegnili ločnico med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Vsak časovni element ima določene karakteristike, na katere ne smemo pozabiti.

Preteklost nas navdaja z občutki zadovoljstva, saj prehojena pot in naši rezultati kažejo, da se je podjetje razvilo izključno iz podjetniške ideje in zagnanosti dveh ustanoviteljev podjetja. Podjetje se je počasi in vztrajno razvijalo in raslo vse do obsega srednje velikega podjetja. Inovativnost, strokovnost, zanesljivost, in razvojna usmerjenost, so podjetje pripeljali do današnjega dne, ko lahko govorimo o prepoznavnosti podjetja tako doma in v tujini, ko se lahko pohvalimo, da nam zaupa vedno več in več poslovnih partnerjev. Podjetje in njeni zaposleni pa zaupanje vračamo v obliki kvalitetnih proizvodov, ki so izdelani na visokem tehnološkem nivoju in v dogovorjenih rokih.

Dejstvo, da v preteklosti nikoli nismo zastali niti za trenutek, temveč smo kolo razvoja neprestano poganjali naprej, nas obvezuje, da z istim tempom stopamo tudi v prihodnost. V sled tega smo se odločiti, da naše podjetje in naš sistem še dodatno nadgrajujemo in izboljšujemo. Le tako bo mogoče tudi v prihodnje slediti visokemu tempu, ki ga diktirata tako domači in predvsem tuji trg.

Da pa bo mogoče podjetje še naprej razvijati in nadgrajevati, smo se odločili, da v podjetje uvedemo celovit sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem po mednarodnih standardih kakovosti ISO 9001 in standardu ravnanja z okoljem ISO 14001.

Sistem vodenja kakovosti izvajamo:

 • da se podjetje dvigne na še višji kvalitetni nivo in da sistem stalnega izboljševanja vodi k zastavljenemu cilju »delo brez napak«,
 • da se še kvalitetneje predstavimo vsakemu kupcu in poslovnemu partnerju, ter da smo sposobni uresničevati vse zahteve in naloge, ki so pred nas postavljene,
 • da svoje znanje in izkušnje nadgrajujemo in delimo z znanji naših poslovnih partnerjev, ter se tako še hitreje razvijamo
 • da standard kakovosti postane prvina, ki jo zaposleni v podjetju izražamo ne samo v odnosu do kupcev, temveč tudi do delovnega okolja v katerem delamo, do sodelavcev s katerimi delimo delovni proces, ter nenazadnje tudi do naše ožje in širše okolice,
 • da v proces standardizacije vključimo vse zaposlene, da njihova znanja neprestano nadgrajujemo in jim omogočimo, da se izobražujejo, kajti le tako bomo lahko dvignili nivo kvalitete,
 • da paralelno z doseganjem normativov dosežene kvalitete, dosežemo ustrezen efekt tudi na področju obvladovanja stroškov.
 • da podjetje gradi in razvija sinergijski odnos z dobavitelji in kupci ter da zahteve kupcev prenaša in integrira v svoje procese delovanja
 • da podjetne neprestano vlaga v razvoj podjetja, tako po tehnološkem, kadrovskem, strokovnem in drugih pogledih

Osnovna načela zastavljene Politike ravnanja z okoljem so:

 • prizadevali si bomo za učinkovito rabo energije iz obnovljivih virov.
 • ločevali bomo odpadke in dolgoročno zmanjševali porabo papirja relativno na promet podjetja,
 • poslovali bomo v skladu s sprejeto in tekoče veljavno zakonodajo ter drugimi zahtevami na katere pristajamo (zahteve kupcev)
 • identificirali in spremljali bomo okoljske vidike in vplive na okolje, ki so posledica izvajanja naše proizvodne dejavnosti,
 • iskali dialog v zvezi z okoljskimi vprašanji z dobavitelji, strankami in zainteresirano javnostjo
 • sistematično bomo preverjali realizacije zadanih ciljev ravnanja z okoljem, politike in strategije ravnanja z okoljem ter skrbeli za pravočasno odpravljanje odstopanj,
 • zavzemali se bomo za nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem,
 • zapisana Politika ravnanja z okoljem je dostopna zainteresiranim javnostim.

Z namenom doseganja dolgoročnih poslovnih ciljev podjetja se zavezujemo:

 • načrtovati letne cilje ravnanja z okoljem ter redno, najmanj enkrat letno preverjati sprejete cilje, jih po potrebi dopolnjevati in spreminjati z namenom zagotovitve njihove nenehne primernosti,
 • seznaniti s Politiko ravnanja z okoljem vse zaposlene v podjetju,
 • sistem ravnanja z okoljem nenehno kreativno izgrajevati ter vzdrževati stanje procesa stalnih izboljšav,
 • izvesti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja,
 • vzpostaviti in vzdrževati postopek za periodično vrednotenje in izpolnjevanje zakonskih ter drugih zahtev na katere je organizacija pristala,
 • skrbeti za jasnost in preglednost naših opredelitev do ravnanja z okoljem, kritičnost javnosti (odjemalcev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev) pa sprejemati in upoštevati pri dograjevanju sistema.
 • skrbeti za naravo z izkoriščanjem obnovljivih virov energije

Vodstvo podjetja se obvezuje, da bo s svojim delovanjem in zgledom sledilo zastavljenim ciljem ravnanja z okoljem, jih vključevala v strateške plane in načrte podjetja ter zagotavljala sredstva za njihovo učinkovito izvajanje.

Vsak zaposlen v podjetju je dolžan preprečiti in opozoriti na vsak signal, ki bi imel vpliv na nivo kakovosti, hkrati pa je vsak sam zaposlen odgovoren za kakovost svojega dela, ter kakovost delovnega procesa v celoti.

Za udejanjanje politike kakovosti in ravnaje z okoljem je odgovorno vodstvo podjetja, odgovorni za posamezna področja, ter nenazadnje vsak zaposlen.

                                                                                                                   Direktor :
                                                                                                                   Emil Martinšek, univ.dipl.ing.str.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše storitve in funkcionalnosti.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Prikaži podrobnosti

Dovolim piškotke